გიორგი გურჯიევი – სიყვარულის ორი სახე

სტანდარტული

Catherine-ს ფოტო.

ადამიანის ძილი – ეს სხვა არაფრია, თუ არა სხვადასხვა ცენტრებს შორის კავშირის დროებითი გაწყვეტა.

ადამიანის ცენტრებს არასდროს არ სძინავთ, ვინაიდან ასოციაციები წარმოადგენენ მათ ცხოვრებას. ასოციაციები კი არასოდეს არ წყდებიან და ჩერდებიან. ასოციაციათა შეჩერება სიკვდილს ნიშნავს. ასოციაციათა მოძრაობა არც ერთ ცენტრში, არც ერთი წამით არ ჩერდება. ისინი აქტიურობენ მუდამ, თვით ღრმა ძილის დროსაც კი არ სწყდება მათი მედინობა.

თუ ადამიანი ფხიზელ, მღვიძარე მდგომარეობისას ხედავს, ისმენს, შეიგრძნობს თავის აზრებს, იგი ხედავს, ისმენს, შეიგრძნობს თავის აზრებს ნახევრადმძინარე მდგომარეობისასაც და ძილს უწოდებს ამას. თვით მაშინაც კი, როდესაც ადამიანს ჰგონია, რომ უკვე ღრმა ძილშია და სრულებით შეწყვიტა ხედვა და სმენა, მაშინაც კი არ წყდებიან ეს ასოციაციები.

ე. ი. ცენტრებში ასოციაციები არ წყდებიან. განსხვავება არსებობს მხოლოდ მათ შორის კავშირის სიმყარეში.

მეხსიერება, ყურადღება, დაკვირვება – არაფერია სხვა თუ არა ერთი ცენტრის მიერ მეორეზე დაკვირთბა, ან ერთი ცენტრის მიერ მეორის მოსმენა ან ყურება. აქედან გამომდინარე, თვითონ ცენტრებისათვის არ არის საჭირო არც გაჩერება, არც დაძინება. ძილს თვითონ ცენტრებისათის არც სიკეთე მოაქვს და არც ვნებს მათ. ამიტომ ე. წ. ძილი, არ არის განკუთვნილი ცენტების მოსასვენებლად როგორც უკვე ითქვა, ღრმა ძილი მოდის მაშინ, როდესაც ცენტრებს შორის კავშირი წყდება. ნამდვილად ღრმა ძილი, მანქანის სრული მოსვენება ხდება მაშინ, როდესაც ყველა კავშირი ყველა მაკავშირებელი კვანძები წყვეტენ ფუნქციონირებას. ჩვენ რამოდენიმე ცენტრი გაგვაჩნია და ამიტომ მათ შორის რამოდენიმე სახის კავშირია.

რაც დამახასიათებელია ჩვენი მღვიძარე მდგომარეობისათვის, არის ის, რომ ყველა ეს კავშირი შეუფერხებელ მუშაობის მდგომარეობაში იმყოფება. თუ ერთი ჯაჭვი გაითიშა – მაშინ ჩვენ არც ვფხიზლობთ, არც გვძინავს. თუ გაითიშა ორი ჯაჭვი ჩვენი სიფხიზლე კიდევ უფრო ნაკლებია, მაგრამ ჩვენ ახლაც არ გვძინავს. ამის შემდეგ, თუ კიდევ ერთი კავშირი გაწყდა, უკვე აღარ ვფხიზლობთ, მაგრამ არც ისე გვძინავს როგორც საჭიროა და ა. შ.

შესაბამისად, ჩვენს სიფხიზლეს და ძილს შორის არსებობენ განსხვავებული მდგომარეობები, სტადიები (ამ სტაადიაზე ლაპარკისას, ჩვენ ვიღებთ საშუალოს; არსებობენ ადამიანები, რომელთაც ორი კავშირი გააჩნიათ, სხვებს კი შესაძლოა შვიდი კავშირი გაჩნდეთ. მაგალითისათვის ვიღებთ ხუთს, მაგრამ ნუ იფიქრებთ, რომ ეს ყველასათვის ზუსტი რიცხვია). ე. ი. ჩვენ გაგვაჩნია არა ორი მდგომარეობა ძილი და სიფხიზლე, – არამედ რამოდენიმე მდგომარობა.

ადამიანის ყველაზე აქტიურ, დაძაბულ მდგომარეობას და ყველაზე პასიურ (სომნამბულური ძილი) მდგომარეობას შორის განსაზღვრული სტადიები არსებობენ თუ ერთ-ერთი რგოლი წყდება, ეს ზედაპირზე ჯერ კიდევ არა ჩანს და სხვებისთვის შეუმჩნეველი რჩება. არსებობენ ადამიანები, რომელთაც მაშინაც კი შეუძლიათ სიარული, მოძრაობა, ცხოვრება, როდესაც ყველა კავშირი გაწყვეტილი აქვთ. მაგრამ არსებობენ სხვა ადამიანებიც რომლებშიც ორი კავშირიც კი თუ გაწყდა, მაშინათვე ჩაეძინებათ. თუ ავიღებთ შვიდკავშირიან რიგს ძილსა და სიფხიზლეს შორის, მაშინ გამოვა, რომ არსებობენ ადამიანები რომლებიც აგრძელებენ ცხოვრებას ლაპარაკს სიარულს ძილის მესამე ხარისხის მდგომარეობისას.

ღრმა მდგომარეობები ყველასათვის ერთნაირია, მაგრამ შუალედურ მდგომარეობისას საქმე ხშირად გვაქვს სუბიექტურობასთან.

არსებობენ აგრეთვე „გამორჩეული“ ადამიანები, რომლებიც მაშინ, როდესაც მათში ერთი ან რამოდენიმე კავშირი დარღვეულია, ყველაზე აქტიურნი არიან. თუ ადამიანისთვის ასეთი მდგომარეობა ხდება ჩვეულებრივი მისი აღზრდისას, თუ მან ყველაფერი რაც კი გააჩნია (უნარები),ამ მდგომარეობაში მოიპოვა, მაშინ მისი მოღვაწეობა ამ მდგომარეობას დაეფუძვნება და მისთვის უკვე აქტიურობა შეუძლებელი ხდება, თუ ამ მდგომარეობაში არ იმყოფება.

პირადად თქვენთვის აქტიური მდგომარეობა ფარდობითია – რომელიღაც მდგომარობაში შეგიძლიათ აქტიურობა. მაგრამ არსებობს ობიექტური აქტიური მდგომარობა – როდესაც ყველ კავშირი სახეზეა და ასევე არსებობს სუბიექტური აქტიური მდგომარეობა, რომელიც არ წარმოადგენს სრულ აჭუიერობას, რადგან იგი რომელიღაც შესაბამის მდგომრეობაში ხორციელდება.

ამრიგად ძილს და ღვიძილს მრავალ ხარისხი გააჩნიათ. აქტური მდგომარეობა არის მდგომარეობა, როდესაც მთელი დაძაბულობით მუშაობენ აზრობრივი უნარები და გრძნობები. ჩვენი ინტერესის სფეროში უნდა იყოს, როგორც ობიექტურ ე. ი. ნამდვლად ფხიზელი მდგომარეობა, ასევე ობიექტური, ნამდვილი ძილს მდგომარეობა. „ობიექტური“ – ნიშნავს აქტიურს ან პასიურს ჭეშმარიტად, ნამდვილად.

ყველამ უნდა გაიგოს, რომ მიზანი მიიღწევა მხოლოდ მაშინ, როდესაც ცენტრებს შორის არსებულ ყველა კავშირი დარდვეულია. მხოლოდ ასეთი ძილის დროს შეუძლია მანქანას გამოიმუშაოს ის, რისთვისაც არის განკუთვნილი ძილის ფუნქცია ამიტომ სიყვა “ძილი“ უნდა ნიშნავდეს მდგომარეობას როდესაც ყველა კავშირი გაწყვეტილია.

რადაც არ უნდა დაგიჯდეთ, აუცილებელია გადაეჩვიოთ დაძაბულობას, როდესაც იგი საჭირო არაა. როდესაც გაუნძრევლად ზიხართ, ნება მიეცით სხეულს, რომ დაისვენოს; ძილის დროს კი თქვენში უნდა დაიძინოს ყველაფერმა.

 

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s